Pagsusulat sa Tagalog

Monday, December 27, 2004

Siguro, susubokan kong magsulat sa Tagalog kasi gusto kong makita ang aking paguunlad sa Tagalog. Medyo magaling na ako pero hindi pa talaga. Sana sapat ang aking kahusayan kapag dumating ang bagong kasama ko si Elder Cox. Magaling si Elder Cox na magtagalog pero medyo pangit pa rin ang aking pagsasalita. Nagplan kami kanina para sa susunod na lingo. Ginawa naminang mga adtikain na kailangan naming gawin bago sa Lingo. Talaga binabasbasan kami ng Diyos na marami kaming tinuturuan ngayon. Magaling ang halos lahat ng tinuturuan namin. Binisitahan naming si Bro Villadares sa umaga na ito. Nagturo kami sa kaniya ng pangaliwang lesson. Sinabi niya na magpapabinyag siya, sana sa 9 Feb 2004. Aiwan ko lang kung kayang niya iyan dahil may bisu siya sa alak. Siguro sapat ang kalakasan niya. Ang problema lamang doon sa talikayang ay na wala kaming kasamang miembro sa aming talikayan. Kailingan magsimba si Bro Viladares sa susunod na Lingo. Sinabi na niya na gusto daw niyang magsimba pero wala pa siya. Sa tanghalian kinain ko ang corn at “cup-o-noodles” tapos isang malaking sprite. Masarap at nakakalusog siya. Gayon din sa tanghaling pahinga, ipinagaral ko an “Preach my Gospel” tungkol sa paghulog at paglabag nina Adan at Eba. Sa hapon naman pumunta kami doon sa Cambiswer kay Bro Oreta upang ayosin ang CMIS ng sangai natin. Pagkatapos iyan bumalik kami sa Calintaan ng mabilis kasi kailangan na kailangang magtahi si Elder Cox. Sa hapon at gabi naman pumunta kami sa Dagupan tapos nagbay-bahay kami. Natagpuan naming ang ilang mga tao at may appointment kami bukas sa isa sa kanila. Nagturo din kami kina Quinones ng unang lesson. Ok lang sila. Nagsimba raw si Sister noong ilang mga taon. Hindo ko alam kung bakit tumigil sila sa pagsisimba. Ibinahagi din naming ang isang pamaskong mensahe kina Viloria. Naramdaman ko ang esperitu doon. Masay pa rin sila at magaling din.

Hope you can read this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.